Rada Programowa

Rada Programowa Klubu Studenckiego „Arka” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to organ doradczy i opiniodawczy powołany przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UR, zajmujący się przygotowaniem i realizacją wydarzeń kulturalnych odbywających się przede wszystkim w Klubie Studenckim "Arka".

W skład Rady Programowej wchodzą po jednym studencie z każdego wydziału, dwóch wskazanych przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich pracowników naukowo- dydaktycznych Uczelni oraz Kierownik Klubu.

Kontakt e-mail: arka@urk.edu.pl

 

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 51 75
© 2018-2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK